Skip to content
All posts

Duidelijke digitale dienstverlening voor alle inwoners

websitetoegankelijk

Communicatie vanuit gemeenten moet voor iedere inwoner toegankelijk zijn. Omdat gemeentelijke dienstverlening en informatievoorziening steeds meer langs digitale weg gaan, is het belangrijk dat iedereen daar gebruik van kan maken. Ook wie een visuele, auditieve of cognitieve beperking heeft. 

Overheden hebben zich als doel gesteld om digitale inclusie te verbeteren. Zo moet iedereen toegang hebben tot begrijpelijke overheidsinformatie. Websites en apps moeten werken, en mensen die hulp nodig hebben bij de digitalisering, krijgen die hulp ook echt. Om hier als gemeente aan te voldoen, zijn er hulpmiddelen en handleidingen.

Hulp toegankelijke gemeenten

DigiToegankelijk biedt sinds dit jaar verschillende vormen van ondersteuning voor gemeenten, zoals trainingen en hulp van deskundigen. De ondersteuning is vorig jaar door staatssecretaris Van Huffelen toegezegd aan de Tweede Kamer als onderdeel van het stappenplan voor digitale toegankelijkheid.

Ook zijn er handreikingen die gemeenten ondersteunen bij ‘digitale inclusie’: iedereen moet digitaal mee kunnen komen, ook de inwoners die weinig of niets met moderne technologie hebben. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) publiceerde er recent over.

Duidelijk communiceren doe je zo

Zo ligt er de handreiking Duidelijke Overheidscommunicatie voor gemeenten. Deze informatie helpt bij het maken van een plan voor duidelijke communicatie, binnen de gemeente zelf, maar ook met inwoners en ondernemers. Er staat advies in over het schrijven van beleid en een plan van aanpak, en geeft praktische voorbeelden van duidelijke overheidscommunicatie en bronnen die helpen bij het verbeteren van de communicatie.

Verantwoorden digitale toegankelijkheid

Overheden hebben de wettelijke plicht om websites, intra- en extranetten en mobiele applicaties toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Dit in het kader van digitale toegankelijkheid, door middel van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (BTDO).

Samen met ‘koplopergemeenten’ stelde de VNG daarom de handreiking Horizontale Verantwoording Digitale Toegankelijkheid op. De inhoud hiervan moet helpen bij de verantwoording aan de gemeenteraad over de wettelijke verplichting van het BDTO. Door de stappen in het document te volgen, ontstaat een verantwoordingsverslag. Daarmee beschikt de gemeenteraad over de benodigde informatie om het college te controleren.

Ondersteuning digitale vaardigheden

De VNG publiceerde ook de handreiking Informatiepunten Digitale Overheid. Sinds 1 januari 2023 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s). Die zijn te vinden in bibliotheken en richten zich op het ondersteunen van inwoners die minder digitaal vaardig zijn. De handreiking is bedoeld om ambtenaren te informeren hierover.

Handige voorbeeldbrieven

En dan zijn er 35 voorbeeldbrieven, die nog niet zo lang geleden werden toegevoegd aan De Kennisbank Beeldbank. De werkgroep Duidelijke Overheidscommunicatie ontwikkelde en testte de voorbeeldbrieven aan inwoners. Gemeenten kunnen nu vrij gebruikmaken van deze brieven over bijvoorbeeld omgevingsrecht, de APV en klachten en bezwaren